Extend Kontaktlinsvätska

Extend kontaktlinsvätska är en rengörings-, sköljnings-, desinfektions- och förvaringsvätska för kontaktlinser av alla typer av material.


Extend kontaktlinsvätska är en steril isoton lösning som innehåller

 • Boratbuffert
 • Dinatrium EDTA
 • Natriumklorid
 • Aktiva ämnen: klorhexidinglukonat 0,001%, poloxamin 1%.
Innehåller ej Thiomersal.

Extend finns tillgänglig i två olika flaskstorlekar

 • 355 ml flaska, där förvaringsetui medföljer.
 • 100 ml flaska, perfekt för kontoret eller på flygresan.
Extend är hållbar i 6 månader efter förpackningen öppnats.

Bruksanvisning

EXTEND Bruksanvisning publicerad 2021-08-18

Gällande produktkoder
 • 7312440005327
 • 7312440013056
 • 7312489996969
 • 7312489996983
 • 7313272076493
 • 7313272142518
 • 7340102801017
 • 7340102801024
 • 7394148211002
 • 7394148211019
 • 7394148211170
 • 7394148211186
 • 7394148213556
 • 7394148213563
 • 7394148213570
 • 7394148213587
 • 7394148213600
 • 7394148213662
 • 7394148213693
 • 7394148213785
 • 7394148213846
 • 7394148213860
 • 7394148213969
 • 7394148214102
 • 7394148214171
 • 7394148214218
 • 7394148214225
 • 7394148214331
 • 7394148214379


För ögondroppar, läs om Consols produkt Add1.


Extend kontaktlinsvätska flaskor